Det   eksperimentelle selvet

Opplev Munchs fotografier, hvor han retter kameraet mot seg selv og sine omgivelser.

Se utstillingen